Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie wniosku o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego w zakresie Instalacji MBP – instalacja komunalna w Choczni zgodnie z załączonymi dokumentami.

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2021 r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” sp. z o.o ul. T. Kościuszki 304 34-123 Chocznia lub pocztą elektroniczną na adres: pjodlowski@eko-chocznia.pl

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia i stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:

Leszek Rataj – tel. 607 980 739   e-mail: lrataj@eko-chocznia.pl

 

Zapytania ofertowe_MBP (PDF)

Zapytania ofertowe_MBP (DOCX)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (DOCX)