Zapraszamy do złożenia ofert na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Komunalnym „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia za lata 2014-2019, zgodnie z zakresem będącym treścią zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe
Draft umowy ws wykonania audytu