TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zamówienia na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:

Podniesienie obwałowania kwatery nr II na składowisku odpadów .

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy ul. Kościuszki 304 o kolejną kwaterę.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Projekt i dostawa przenośników taśmowych