Obowiązujący od 1 lipca cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w instalacji komunalnej PK EKO Sp. z o.o. w Choczni – CENNIK