Obowiązujący od 1 marca 2022 roku cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w instalacji komunalnej PK EKO Sp. z o.o. w Choczni

CENNIK