Adres siedziby spółki

Przedsiębiorstwo Komunalne  „EKO” Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 304
34-123 Chocznia

Telefon: 33 873 06 64
E-mail: biuro@eko-chocznia.pl

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy.

KRS 0000144823
NIP 5512196919
Regon 357053451

Kapitał zakładowy 11 800 000,00 zł w całości opłacony.

Nr rejestrowy BDO : 000017456
Nr MPD: 0001/000017456

Władze firmy

Organ reprezentacji:
Jerzy Piotrowski – Prezes Zarządu
Paweł Jodłowski  -Wiceprezes Zarządu

Organ nadzorczy:
Katarzyna Weronika Maurer
Marcin Michał Chełkowski
Piotr Kołcon

Udziałowcy:
Gmina Wadowice – 5.790 udziałów
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o. – 6 010 udziałów.